Company
Tatsiana Aksyonkina
Olga Skvortsova
Natalia Onishchenko The Honored Artist of the Republic of Belarus
Alexander Sharov The Honored Artist of the Republic of Belarus
Evgeny Ivkovich The Honored Artist of the Republic of Belarus
Anna Bartashevich
Marina Blinova
Dmitry Bogoslavsky
Dmitry Boyko
Victor Vasilyev
Andrey Gladky
Maxim Dubovsky
Alena Zmiter
Alexandra Zmitrovich
Elizaveta Ilyevskaya
Alexander Kaminsky
Anatoly Lagutenkov
Anna Laukhina
Valeria Melnik
Konstantin Mikhalenko
Denis Moiseychik
Tatsiana Novik
Kirill Novitsky
Denis Parshin
Alexander Pashkevich
Natalia Podvitskaya
Lyubov Pukita
Olga Roik
Ekaterina Romannikova
Raisa Sidorchik
Anastasia Solovyova
Yulia Surmeyko
Sergey Hodkow
Elena Khristich
Ilya Cherepko-Samokhvalov
Victoria Chumak
Sergey Sharangovich
Yury Shelankov
Alexey Shutov
Ivan Shetko

Hours of work:

Box office:

Theatre management:

From Tuesday to Sunday: 10.00 — 20.00

Monday: closed

Monday: 9.00 — 18.00

From Tuesday to Thursday: 9.00 — 17.30

Friday: 9.00 — 17.00

Information and booking tickets by phone: 8-017 239-27-21

220034  Minsk,  Kozlova Street, 17